About Kalle Pilt

Here are my most recent posts

Majavammi kohta levib mitmeid müüte, nt: kui juba kord majavamm hoones arenema on hakanud, siis lahti sellest enam ei saa. See müüt ei vasta tõele – majavammist on võimalik vabaneda. Siiski on majavammi tõrjel olulisi punkte, millele tähelepanu juhtida.

Viis suurimat viga, mida majavammi tõrjel tehakse

Nimetatud vigu ei tohiks teha ka teiste hoonetes leiduvate puitu lagundavate seente puhul!

Kuidas majavammi ära tunda?

Majavammi puhul on visuaalselt võimalik eristada viljakeha, seeneniidistikku ja eostolmu. Allpool on toodud fotod majavammist (fotod Eesti Mükoloogiauuringute Keskus). Nagu fotodelt näha, võib majavammil olla üsna erinevaid kujusid, värve ja vorme.

Kui Te kahtlete, millise seenega on tegemist, siis seente määramise kohta saate täpsemalt lugeda siit.

Majavammi arengu ennetamiseks toodud konstruktsioonide ja lahenduste kirjeldused leiate raamatust “Majavammist – puust ja punaseks. Ennetamine. Avastamine. Tõrje”. Raamat on müügil Eesti Mükoloogiauuringute Keskuse veebipoes ja teistes hästivarustatud raamatukauplustes üle Eesti.

Lisaks saab puitulagundavatest seentest lugeda järgnevatest artiklitest:

Koroonapelgupaigaks saanud maakodudest leitud majavammi tõttu on spetsialisti telefon punane

Biokahjustuste spetsialist majavammist: müüdid ja tegelikkus

Maja- ja hallitusseened kui varjatud puudus ostetud kinnisvara juures

Mida peaks teadma majavammist?

Majavamm ründab tänavu hooneid

Hariliku majavammi areng ja leviku põhjused

Müüdid majavammist

Seened meie kodus

Majaseente mõju ehitistele

Puidukahjustustele viitavaid märke tasub osata märgata

Puitmaja kahjustavad kõige rohkem seened ja mardikad

Kuidas teha majavammi tõrjet?

Majavammi tõrje koosneb tavaliselt kolmest etapist:

Selleks, et aidata Teil paremini orienteeruda majavammi tõrjetööde põhimõtetes, oleme koostanud näidisvideo, et anda aimu, kuidas majavammi professionaalne tõrje välja näeb:

Kas kahjustavaks seeneks on majavamm või hallitus ning vajate abi kahjustusest vabanemisel? Oleme teostanud biokahjustuste tõrjetöid (sh majavammi tõrje) juba rohkem kui 1000 objektil üle Eesti. Toetudes kontrollitud lahendustele ja meie kogenud meeskonnale suudame aidata majavammist vabaneda ka Teil. Võtke meiega ühendust ja leiame koos lahenduse!

-->

Majavammi kohta levib mitmeid müüte, nt: kui juba kord majavamm hoones arenema on hakanud, siis lahti sellest enam ei saa. See müüt ei vasta tõele – majavammist on võimalik vabaneda. Siiski on majavammi tõrjel olulisi punkte, millele tähelepanu juhtida.

Viis suurimat viga, mida majavammi tõrjel tehakse

 • Konstruktsioone avatakse liiga väheses mahus. Konstruktsioonide avamise nn rusikareegel on, et seinad tuleb avada ca 50 cm nähtavast seeneniidistiku piirist ja põrandad 1 m nähtavast seeneniidistiku piirist. On küll erandeid, aga kui seeneniidistik jääb mehaaniliselt eemaldamata, on risk kahjustuse edasilevimiseks üsna suur.
 • Teostatakse keemiline töötlus „igaks juhuks“.  Tuleb meeles pidada, et keemiline töötlus seenkahjustuse tõrjel on äärmuslik viis probleemile läheneda. Kui konstruktsiooni olulised küljed on nähtavad ja edasine märgumise tõenäosus väike (näiteks seinte ülaosad), siis enamasti keemiline töötlus vajalik ei ole.
 • Kasutatakse inimese tervisele ja loodusele liiga ohtlikke kemikaale. Paljud kemikaalid, ka professionaalseks kasutamiseks, võivad kahjustada naistel loodet ja meestel viljakust. Selliste kemikaalide kasutamine tõrjel ei ole aga enamasti põhjendatud. Enne tõrjetööde teostamist tuleks kindlasti küsida kemikaali ohutuskaarti.
 • Kasutatakse valesid kemikaale valedel pindadel. Üldiselt on kivi- ja puidupindade jaoks mõeldud erinevad kemikaalid, jälgida tuleb nende toimeaineid ja kasutusjuhendeid ning ohutuskaarte. Enamasti on kemikaalide kasutamine lubatud vaid hiljem suletuks jäävatel pindadel. Eriti hoolikas tuleb olla pinnasele mõeldud kemikaalidega, sest keegi ju ei soovi, et needsamad ohtlikud ained meile ringiga tagasi joogivette satuksid.
 • Pärast majavammi tõrjetöid ei pöörata piisavalt tähelepanu taastustöödele. Taastustöödel, eriti esimese korruse põrandate ja seinte alaosade taastamisel, on väga oluline jälgida nende ehitusfüüsikalist ja konstruktsioonilist lahendust, et oleks välditud vee kondenseerumine või vabavee sattumine konstruktsiooni. Ükski kemikaal märgades või niisketes tingimustes vastu ei pea.

Nimetatud vigu ei tohiks teha ka teiste hoonetes leiduvate puitu lagundavate seente puhul!

Kuidas majavammi ära tunda?

Majavammi puhul on visuaalselt võimalik eristada viljakeha, seeneniidistikku ja eostolmu. Allpool on toodud fotod majavammist (fotod Eesti Mükoloogiauuringute Keskus). Nagu fotodelt näha, võib majavammil olla üsna erinevaid kujusid, värve ja vorme.

Kui Te kahtlete, millise seenega on tegemist, siis seente määramise kohta saate täpsemalt lugeda siit.

Majavammi arengu ennetamiseks toodud konstruktsioonide ja lahenduste kirjeldused leiate raamatust “Majavammist – puust ja punaseks. Ennetamine. Avastamine. Tõrje”. Raamat on müügil Eesti Mükoloogiauuringute Keskuse veebipoes ja teistes hästivarustatud raamatukauplustes üle Eesti.

Lisaks saab puitulagundavatest seentest lugeda järgnevatest artiklitest:

Koroonapelgupaigaks saanud maakodudest leitud majavammi tõttu on spetsialisti telefon punane

Biokahjustuste spetsialist majavammist: müüdid ja tegelikkus

Maja- ja hallitusseened kui varjatud puudus ostetud kinnisvara juures

Mida peaks teadma majavammist?

Majavamm ründab tänavu hooneid

Hariliku majavammi areng ja leviku põhjused

Müüdid majavammist

Seened meie kodus

Majaseente mõju ehitistele

Puidukahjustustele viitavaid märke tasub osata märgata

Puitmaja kahjustavad kõige rohkem seened ja mardikad

Kuidas teha majavammi tõrjet?

Majavammi tõrje koosneb tavaliselt kolmest etapist:

 • mehaaniline puhastus, mille käigus likvideeritakse piinliku täpsusega kõik seene struktuurid
 • termiline töötlus, mille käigus põletatakse üle kõik mittesüttivad ja -sulavad materjalid
 • keemiline töötlus, kus pindasid töödeldakse survepihustamise, süvaimmutuse ja surveimmutuse meetoditega. Iga pinna jaoks on enamasti mõeldud erinevad kemikaalid. Kui tööpiirkonnas on olnud ka oluliselt seeneeoseid, otsustatakse ka õhutöötluse vajadus udutamise meetodil

Selleks, et aidata Teil paremini orienteeruda majavammi tõrjetööde põhimõtetes, oleme koostanud näidisvideo, et anda aimu, kuidas majavammi professionaalne tõrje välja näeb:

Kas kahjustavaks seeneks on majavamm või hallitus ning vajate abi kahjustusest vabanemisel? Oleme teostanud biokahjustuste tõrjetöid (sh majavammi tõrje) juba rohkem kui 1000 objektil üle Eesti. Toetudes kontrollitud lahendustele ja meie kogenud meeskonnale suudame aidata majavammist vabaneda ka Teil. Võtke meiega ühendust ja leiame koos lahenduse!

Hallitus (hallitusseened) on suuremal või vähemal määral kõikjal õhus ja pindadel. Kui aga hallitusseente hulk ruumiõhus tõuseb väga kõrgeks, tekivad niisketes kohtades silmaga nähtavad kolooniad ehk nn hallitus. Hallitusseente kasvuks on soodne temperatuur 0…40°C ning soodne suhteline õhuniiskus 70…100%. Kuigi reaalsed olukorrad võivad olla oluliselt keerukamad, on hallituse jaoks soodsate tingimuste tekkeks lihtsustatult kolm põhjust:

Kuidas hallitust ära tunda? Allpool on toodud mõned pildid hallituse poolt kahjustatud konstruktsioonidest (fotod Eesti Mükoloogiauuringute Keskus). Enamikel fotodel nähaolevatel objektidel on olnud vajalik meiepoolne professionaalse tõrjetööde teostamine.

Teadmisi hallitusseente olemuse, arengu ning eriti kasvukeskkonna osas hoonetes saab raamatust “Hallitusest – puust ja punaseks. Ehitusinseneri vaatenurgast.” Raamat on müügil Eesti Mükoloogiauuringute Keskuse veebipoes.

Hallitusseente suur hulk ruumiõhus on kahjulik mitmel põhjusel:

Hallitus ei ole üldiselt siiski probleemiks materjalide ehituslikule tugevusele. Riskid inimese tervisele on peamine põhjus, miks tuleb tähelepanu pöörata hallituse poolt tekitatud kahjustuste likvideerimisele. Selgitamaks välja, kas tõrjetööd peaks teostama väljaõppinud meeskond või on võimalik koduste vahendite ise hakkama saada, selleks tuleks konsulteerida spetsialistidega.

Hallituse teemalisi artikleid:

Olete sageli haige ja väsinud? Põhjus võib peituda hallituses

Maja- ja hallitusseened kui varjatud puudus ostetud kinnisvara juures

Hallitus-millal algab probleem?

Hallitus- kas probleem või pseudoprobleem

Hallitusega koos ja hallituse vastu

Kuidas hallitust kodust ja suvilast välja saada I osa

Kuidas hallitust kodust ja suvilast välja saada II osa

Tervisehädade taga võib peituda hallitusseen

Kui majas on hallitus, leia põhjus ja likvideeri see

Ehituskultuuri tõstes ennetame hallitust

Pidev niiskus aitab kaasa hallitusseente levikule

Hallitus hävitab kipsmajad

Kuidas kodu meile ohtlik olla võib

Liigniiskus ja ehitusvead tekitavad hallitusseeni

Seitse pattu buumiaegses ehituses

Toas pesu kuivatamine võib tuua niiskuskahjustuse

Sisekliima vastakaid probleeme

Sisekliima ja hallitusseened

Hallituse tõrje

Meie eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset ja kompleksset teenust hallituse tõrjeks. Toetudes meie pikaajalisele kogemusele, sisaldab hallituse tõrjetööde teenus alati hinnangut hallituse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks ja taastekkimise vältimiseks ning koostöös Eesti Mükoloogiauuringute Keskusega seeneproovide laboratoorset määramist.

Tõrjetööd teostatakse siis, kui hallituse kahjustuspiirkond ja tekkepõhjused on välja selgitatud, täpsed seeneliigid laboratoorselt määratud ja pindasid piisavalt kuivatatud. Hallituse tõrje koosneb mitmest etapist:

Teostame hallituse tõrjet alati efektiivsete, ent inimese tervisele võimalikult ohutute kemikaalidega, mis pärast hallitusseente oksüdeerimist lagunevad täielikult hapnikuks ja veeks. Kemikaalid, mis võivad avaldada mõju meeste viljakusele või naiste lootele, ei ole enamasti hallituse tõrjel põhjendatud!

Oleme teostanud biokahjustuste tõrjetöid (sh hallituse tõrje) juba rohkem kui 1000 objektil.

Kui soovite teada, kas Teie majas või korteris on hallitus, siis küsimuste korral või hinnapäringu saatmiseks võtke meiega julgelt ühendust.

-->

Hallitus (hallitusseened) on suuremal või vähemal määral kõikjal õhus ja pindadel. Kui aga hallitusseente hulk ruumiõhus tõuseb väga kõrgeks, tekivad niisketes kohtades silmaga nähtavad kolooniad ehk nn hallitus. Hallitusseente kasvuks on soodne temperatuur 0…40°C ning soodne suhteline õhuniiskus 70…100%. Kuigi reaalsed olukorrad võivad olla oluliselt keerukamad, on hallituse jaoks soodsate tingimuste tekkeks lihtsustatult kolm põhjust:

 • vesi pääseb väljastpoolt konstruktsioonidesse
 • soojade ruumide välispiirded on vähese soojapidavusega
 • ruumides tekib olulisel määral niiskust

Kuidas hallitust ära tunda? Allpool on toodud mõned pildid hallituse poolt kahjustatud konstruktsioonidest (fotod Eesti Mükoloogiauuringute Keskus). Enamikel fotodel nähaolevatel objektidel on olnud vajalik meiepoolne professionaalse tõrjetööde teostamine.

Teadmisi hallitusseente olemuse, arengu ning eriti kasvukeskkonna osas hoonetes saab raamatust “Hallitusest – puust ja punaseks. Ehitusinseneri vaatenurgast.” Raamat on müügil Eesti Mükoloogiauuringute Keskuse veebipoes.

Hallitusseente suur hulk ruumiõhus on kahjulik mitmel põhjusel:

 • pidevalt suures koguses hallituseente eoseid sisse hingates koormatakse inimese immuunsüsteemi
 • hallitusseente mõned liigid toodavad kasvades inimesele mürgiseid toksiine (aflatoksiinid jt.)
 • ruumi alalistel kasutajatel võivad kujuneda tervisehäired, millest sagedamini võivad esineda kuivustunne kurgus ja suus, silmade punetus, kipitus ja ärritustunne, allergiate teke ja/või ägenemine ning astma tekkimise oht
 • kroonilisi haigusi põdevad inimesed, kelle immuunsüsteem on juba nõrgestatud, võivad haigestuda hallitustest põhjustatud rasketesse kopsuhaigustesse (aspergilloosi erinevad vormid)

Hallitus ei ole üldiselt siiski probleemiks materjalide ehituslikule tugevusele. Riskid inimese tervisele on peamine põhjus, miks tuleb tähelepanu pöörata hallituse poolt tekitatud kahjustuste likvideerimisele. Selgitamaks välja, kas tõrjetööd peaks teostama väljaõppinud meeskond või on võimalik koduste vahendite ise hakkama saada, selleks tuleks konsulteerida spetsialistidega.

Hallituse teemalisi artikleid:

Olete sageli haige ja väsinud? Põhjus võib peituda hallituses

Maja- ja hallitusseened kui varjatud puudus ostetud kinnisvara juures

Hallitus-millal algab probleem?

Hallitus- kas probleem või pseudoprobleem

Hallitusega koos ja hallituse vastu

Kuidas hallitust kodust ja suvilast välja saada I osa

Kuidas hallitust kodust ja suvilast välja saada II osa

Tervisehädade taga võib peituda hallitusseen

Kui majas on hallitus, leia põhjus ja likvideeri see

Ehituskultuuri tõstes ennetame hallitust

Pidev niiskus aitab kaasa hallitusseente levikule

Hallitus hävitab kipsmajad

Kuidas kodu meile ohtlik olla võib

Liigniiskus ja ehitusvead tekitavad hallitusseeni

Seitse pattu buumiaegses ehituses

Toas pesu kuivatamine võib tuua niiskuskahjustuse

Sisekliima vastakaid probleeme

Sisekliima ja hallitusseened

Hallituse tõrje

Meie eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset ja kompleksset teenust hallituse tõrjeks. Toetudes meie pikaajalisele kogemusele, sisaldab hallituse tõrjetööde teenus alati hinnangut hallituse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks ja taastekkimise vältimiseks ning koostöös Eesti Mükoloogiauuringute Keskusega seeneproovide laboratoorset määramist.

Tõrjetööd teostatakse siis, kui hallituse kahjustuspiirkond ja tekkepõhjused on välja selgitatud, täpsed seeneliigid laboratoorselt määratud ja pindasid piisavalt kuivatatud. Hallituse tõrje koosneb mitmest etapist:

 • hallituse tõrje algab tööpiirkonna isoleerimisest ja tööpiirkonda jäävate esemete teisaldamisest või kinnikatmisest
 • kui on oht seeneeoste levimiseks kõrval asuvatesse ruumidesse, tekitatakse kahjustuspiirkonda alarõhk
 • seejärel teostatakse pindade mehaaniline puhastus ning pindade keemiline tõrje
 • viimase protsessina järgneb enamasti õhu ja pindade töötlus udutamise meetodil. See protsess eeldab puhta õhu transportimist kaitsevarustusse.

Teostame hallituse tõrjet alati efektiivsete, ent inimese tervisele võimalikult ohutute kemikaalidega, mis pärast hallitusseente oksüdeerimist lagunevad täielikult hapnikuks ja veeks. Kemikaalid, mis võivad avaldada mõju meeste viljakusele või naiste lootele, ei ole enamasti hallituse tõrjel põhjendatud!

Oleme teostanud biokahjustuste tõrjetöid (sh hallituse tõrje) juba rohkem kui 1000 objektil.

Kui soovite teada, kas Teie majas või korteris on hallitus, siis küsimuste korral või hinnapäringu saatmiseks võtke meiega julgelt ühendust.

Meie eksperdid vastavad populaarses internetikeskkonnas www.vastused.ee tasuta inimeste küsimustele, mis muuhulgas puudutavad järgnevaid teemasid:

Kuna liigse niiskuse tagajärjel on tekkinud inimestel väga erinevaid probleeme väga erinevates olukordades ja kohtades, siis väärivad meie spetsialiste vastused kindlasti tutvumist. Ehk saate sealse informatsiooniga ka Teie enda maja või korteri olukorda seostada? Kindlasti võite aga kõikide oma küsimustega pöörduda koheselt ka meie poole.
Vastused majavammi ja hallituse kohta
Vastused hoonete renoveerimise kohta

-->

Meie eksperdid vastavad populaarses internetikeskkonnas www.vastused.ee tasuta inimeste küsimustele, mis muuhulgas puudutavad järgnevaid teemasid:

 • fotode põhjal antakse esialgne hinnang, kas tegemist on majavammi või hallitusega
 • kuidas toimida, kui on hoonest avastatud biokahjustusi (sh majavamm, hallitus või nn puukoi või ürask)
 • millised on vajalikud ohutusnõuded majavammi või hallituse poolt kahjustatud põrandate või seinte lammutamisel
 • kuidas ehitada tagasi seinu ja põrandaid pärast majavammi, hallituse või nn puukoi või üraski tõrjet
 • kuidas renoveerida puithooneid või rajada puitpõrandaid
 • ja palju muud

Kuna liigse niiskuse tagajärjel on tekkinud inimestel väga erinevaid probleeme väga erinevates olukordades ja kohtades, siis väärivad meie spetsialiste vastused kindlasti tutvumist. Ehk saate sealse informatsiooniga ka Teie enda maja või korteri olukorda seostada? Kindlasti võite aga kõikide oma küsimustega pöörduda koheselt ka meie poole.
Vastused majavammi ja hallituse kohta
Vastused hoonete renoveerimise kohta

Seoses tõrjetööde ja ehitusekspertiisidega biokahjustusega hoonetes puutume väga tihti kokku erinevate põrandatega, mille ehitamisel ei ole pööratud piisavat tähelepanu niiskusest põhjustatud probleemidele. Seetõttu omame head ülevaadet sellest, millised võivad olla negatiivsed tagajärjed põranda kena viimistluskihi all ja suudame pakkuda erinevate põrandate ehitamiseks toimivaid lahendusi. Tõestamaks, et oleme kindlad oma lahenduste efektiivsuses, anname põrandatele seen- ja putukakahjustuste vastu 15 aastat garantiid.

Majavammi arengu ennetamiseks toodud konstruktsioonide ja lahenduste kirjeldused leiate raamatust “Majavammist – puust ja punaseks. Ennetamine. Avastamine. Tõrje”. Raamat on müügil Eesti Mükoloogiauuringute Keskuse veebipoes

Nõuandeid põrandate ehitamise kohta saab lugeda siit.

Viited kasulikule lugemisele:

Hoonetes puitu kahjustavad putukad

Mittepurustavad meetodid puitkonstruktsioonide kestvuse uurimiseks

Puidukahjustustele viitavaid märke tasub osata märgata

Puidu eluea lühendajad

Puithoone elukaare pikkuse saladused

Puit hoone erinevates osades ja elementides

-->

Seoses tõrjetööde ja ehitusekspertiisidega biokahjustusega hoonetes puutume väga tihti kokku erinevate põrandatega, mille ehitamisel ei ole pööratud piisavat tähelepanu niiskusest põhjustatud probleemidele. Seetõttu omame head ülevaadet sellest, millised võivad olla negatiivsed tagajärjed põranda kena viimistluskihi all ja suudame pakkuda erinevate põrandate ehitamiseks toimivaid lahendusi. Tõestamaks, et oleme kindlad oma lahenduste efektiivsuses, anname põrandatele seen- ja putukakahjustuste vastu 15 aastat garantiid.

Majavammi arengu ennetamiseks toodud konstruktsioonide ja lahenduste kirjeldused leiate raamatust “Majavammist – puust ja punaseks. Ennetamine. Avastamine. Tõrje”. Raamat on müügil Eesti Mükoloogiauuringute Keskuse veebipoes

Nõuandeid põrandate ehitamise kohta saab lugeda siit.

Viited kasulikule lugemisele:

Hoonetes puitu kahjustavad putukad

Mittepurustavad meetodid puitkonstruktsioonide kestvuse uurimiseks

Puidukahjustustele viitavaid märke tasub osata märgata

Puidu eluea lühendajad

Puithoone elukaare pikkuse saladused

Puit hoone erinevates osades ja elementides