Laboratoorne analüüs


Seente (sh majavamm ja hallitus) ning mardikavastsete (nn puukoi või ürask) tõrjetööde metoodika aluseks, kuidas või milliste kemikaalidega tööd teostada, on täpse kahjustuse liigi määramine. Kuigi visuaalselt foto põhjal või objektil kohapeal võib anda esialgse hinnangu võimaliku kahjustuse liigi kohta, on selle tõestamiseks või ümberlükkamiseks siiski vajalik laboris proove analüüsida.

Koostöös sihtasutusega Eesti Mükoloogiauuringute Keskus pakume võimalust:

  • seenkahjustuste laboratoorseks analüüsiks kuni liigi tasandini mikroskoopilist analüüsi kasutades
  • hallitusseeneeoste kontsentratsiooni määramiseks ruumiõhus õhuanalüüsi abil
  • mardikakahjustuste määramiseks lennuavade, tunnelite, näripuru, vastne ja valmiku põhjal

Koos seente (sh majavamm ja hallitus) ja mardikavastsete (nn puukoi ja ürask) tõrjetöödega on väga oluline ka kahjustuste tekkepõhjuste väljaselgitamine ja likvideerimine. Selle jaoks pakume teenusena ehitusmükoloogilist konsultatsiooni või ehitustehnilist ekspertiisi.

Oleme aidanud üle 4000 hooneomaniku ja suudame aidata ka Teid!

Võtke meiega ühendust

Te ei tea, millise seene olete hoonest leidnud? Kas tegemist on mõne puitulagundava seenega (majavamm), mardikavastsetega või hallitusega. Kui Te ei oska hinnata nende ohtu inimesele või konstruktsioonidele, siis võtke meiega ühendust!

Kontakt