Konsultatsioon objektil


Meie pakutavate teenuste hulka kuulub ehitusmükoloogilise nõu andmine objektil. Konsultatsioon sisaldab kohalesõitu, probleemide fikseerimist ning esialgsete põhjuste ja lahenduste leidmist.

Meie peamiste ülevaatuse objektide hulka kuuluvad:

  • vee- ja niiskuskahjustustega hooned
  • puitulagundavate seente (sh majavamm) poolt kahjustatud hooned
  • hallitusseente poolt kahjustunud hooned
  • mardikavastsete (nn puukoi või ürask) poolt kahjustatud puithooned

Konsultatsioonil kasutame abivahenditena mitmeid seadmeid:

  • niiskusmõõtjad – vee- või seenkahjustuse esialgsete piiride kindlaksmääramiseks
  • termokaamera – piiretes soojemate ja külmemate kohtade fikseerimiseks (nt külmasillad)
  • resistograaf – puidu tugevuse määramiseks (nt seenkahjustusega elemendi kandevõime)
  • boreskoop – visuaalseks vaatluseks konstruktsioonide sisse või taha (nt seinte sisse või põrandate alla)
  • anemomeeter – õhu liikumiskiiruste mõõtmiseks konstruktsioonides (nt põranda tuulutusavades õhuhulga mõõtmiseks)

Konsultatsiooni käigus võtame vajadusel ka seeneproovid laboratoorseks analüüsiks.

Võtke meiega ühendust

Kui olete oma kodus hädas majavammi ja hallitusega või soovite nõu maja või korteri ostueelsel ülevaatusel, siis tuleme kohale ja anname nõu!

Kontakt