Tõrjetööd


Pakume puitulagundavate seente (s.h majavamm) ja hallitusseente tõrjetööde täisteenust, alustades konsultatsioonist probleemide väljaselgitamisel ja lõpetades kahjustunud konstruktsioonide asendamisega. Meie meeskonda kuuluvad ehitusinsener Kalle Pilt, kes saab anda nõu ehituslikes küsimustes ja mükoloog Ave Sadam, kes on spetsialiseerunud hoonetes levivatele seentele. Alates 2017. aasta aprillist kasutame uudset, väga efektiivset ja inimese tervisele väheohtlikku kemikaali, mille toimeaine on 3-jodo-2-propünüül-butüülkarbamaat (I.P.B.C.). Nimetatud toimeaine on tunnistatud Euroopa Liidus parimaks võimalikuks lahenduseks seenkahjustuste vastu.

Puitulagundavate seente (sh majavamm) tõrje

Aastal 1999 alustasime Eestis esimesena professionaalse majavammi tõrjetööde teenuse pakkumisega ja oleme kuni praeguseni juhtiv ettevõte selles vallas. Meie peamiseks tugevuseks on Euroopa Liidu tasemel väljaõpe ja koostöö Eesti, Norra ja Iirimaa teadusasutuste ning ettevõtetega. Oleme määranud puitulagundavate seente, sealhulgas majavammi tõrje suundi ja põhimõtteid Eestis 19 aastat ning tegutseme selle nimel aktiivselt edasi. Meie viimaste aastate raskuskese teadustöös on olnud tõrjel kasutatavate kemikaalide hulga viimine miinimumini ja inimese tervisele võimalikult ohutute kemikaalide kasutamine. Esikohale oleme seadnud majavammist vabanemise ehituslike võtete abil.

Kuidas majavammi ära tunda ja teha majavammi tõrjetöid?

Hallituse tõrje

Kuigi ruumiõhus leiduvad hallitusseened ei ohusta hoone kandvaid konstruktsioone, võivad need olla ohtlikud inimese tervisele. Professionaalse hallituse tõrje vajaduse ja metoodika määravad hallituse liik ja kahjustuse ulatus. On oluline märkida, et mõni väiksem silmaga nähtav hallituse must täpp või laik ei anna enamasti alust põhjalikuks tõrjetööks, pigem tuleks keskenduda märgumise tekkepõhjuste väljaselgitamisele. Hallitusseente tõrjetöid teostame kõige ohutumate kemikaalidega inimese tervisele, mis praeguseks on välja töötatud. Enamikel juhtudel ei ole kemikaalide, mis aastate jooksul pärast tõrjet kahjulikke ühendeid ruumi õhku paiskavad, kasutamine põhjendatud.

Kuidas hallitust ära tunda ja teha hallituse tõrjetöid?

Puitukahjustavate mardikate (nn puukoi ja ürask) tõrje

Puitukahjustavate mardikate vastsete (rahvakeeles tuntud ka kui puukoi või ürask) tõrjetööde vajalikkusele ja selgitustööle hakkasime tähelepanu pöörama mõned aastad tagasi seoses meie huviga Eesti mereäärsete hoonete säilimise vastu. Huvist kasvas aga välja suurprojekti „Puidu seen- ja mardikakahjustused Läänemere saarte ja rannikuala hoonetes“ juhtimine, mis koondas Eestisse 99 teadlast üle maailma. Puidukahjurite tõrjele eelneb vaatlusperiood, mille käigus tehakse selgeks mardikaliik, kahjustunud puidu maht ja see, kas puidukahjurid endiselt kahjustavad puitu või on lahkunud. Keemilise tõrje puhul pakume puitmaterjali survepihustamist ja surveimmutamist, kus viimase puhul surutakse kemikaal puitu sisse suure rõhu all kogu ristlõike ulatuses. Nimetatud töötlusviisid on oluliselt efektiivsemad, kui näiteks pintsli või rulliga peale kandmine, sest selliselt ei pääse kemikaal sügaval puidus olevate kahjuriteni ja tulemus jääb üsna ebaefektiivseks. Kõik meie kasutatavad kemikaalid omavad ka jääkmõju, mis tähendab, et ka uutel vastsetel ei ole võimalik enam puidus tegutsema hakata. Kindlasti tuleks mõelda ka probleemi lahendamisele alternatiivsete võtetega nagu kuumutamine/külmutamine ja niiskuse vähendamine.

Teadmaks, milline puukoi Teie majas puidu sisse auke teeb ja milliste meetoditega võitlusse asuda, võtke meiega ühendust!

Tõrjetööde hind

Tõrjetööde hinda on kahjuks keeruline eraldi välja tuua. Kuna iga objekt on erineva raskusastme ja keerukusega, siis esialgse hinna ja tõrjetööde lähteülesande määramiseks on meil tarvis teada taustainfot alustades sellest, milline on kahjustuse liik ja kui suures ulatuses on kahjustus levinud ning milliste konstruktsioonideni jõudnud. Esialgse tõrjemetoodika väljaselgitamiseks ja hinna suurusjärgu saamiseks võtke meiega julgelt ühendust!

Garantii

Toetudes meie kogemusele, mille käigus oleme 19 aasta jooksul teostanud tõrjetöid või andnud konsultatsioone rohkem kui 4000 objektil ning oleme panustanud olulisi ressursse uurimus- ja teadustöösse, anname täisteenuse osutamise korral 15 aastat garantiid.

Võtke meiega ühendust

Kas Te ei tea, millise kahjustusega on tegemist – on selleks majavamm, hallitus või puukoi või mõni muu biokahjustus? Või soovite teada, kuidas tõrjetöid teha ja palju see maksab? Võtke meiega ühendust ja leiame koos lahenduse!

Kontakt