Ekspertiisid


Ehitise ekspertiiside teostamine on üks meie kolmest tegevussuunast. Meie ekspertiiside teostamise praktikasse kuuluvad eelkõige puithooned ja nende ehitusfüüsikalised ning tarinduslikud lahendused.

Ekspertiise, sh kohtuekspertiise teostame biokahjustuste alal riiklikult tunnustatud eksperdi Kalle Pildi eestvedamisel.

Ekspertiiside käigus suudame objektil hinnata:

  • puitelementide tugevust ja jääkristlõiget
  • määrata nende tugevusklassi
  • leida üles puiduvead
  • näha kattekonstruktsioonide taha läbi väiksemõõduliste avade
  • mõõta õhuliikumise kiiruseid
  • tuvastada piiretes termograafilisi erinevusi ja mõõta materjalide veesisaldust.

Koostöös Eesti Mükoloogiauuringute Keskusega määrame õhuanalüüside abil hallitusseente osakeste kontsentratsiooni ja liigid ning pinna- ja materjaliproovide abil puitulagundavate seente või hallitusseente liigid.

Samuti teostame hoonete ja ehitiste ostueelseid ekspertiise, et hiljem oleksid välditud ostja ja müüja vahelised vaidlused vigade hilisemal avastamisel.

Võtke meiega ühendust

Kui Teil on täiendavaid küsimus ekspertiisi teostamise võimalikkuse kohta ja soovite täpsustada detaile või küsida hinnapakkumist, siis võtke meiega julgelt ühendust!

Kontakt